Tổng hợp nhà mặt tiền quận Tân Phú giá tốt nhất, chính chủ

Bán nhà mặt tiền quận Tân Phú giá tốt nhất, chính chủ:

 1. MT Nguyễn Sơn 4.2 x 18 đúc 3.5 tấm 13.8 tỷ
 2. MT Lũy Bán Bích 4.2 x 21 đúc 1 lầu 16 tỷ
 3. MT TKTQ 4.7 x 15 cấp 4 10.5 tỷ
 4. MT Tân Sơn Nhì 9.4 x 18 đúc 3.5 tấm 29.5 tỷ
 5. MT Lê Đình Thám 12 x 20 cấp 4 25 tỷ
 6. MT Trương Vĩnh Ký 4 x 21 đúc 4.5 tấm 15.5 tỷ
 7. MT Độc Lập 4 x 17.8 đúc 1 lầu 12.5 tỷ
 8. MT Tân Hương 4 x 17 đúc 4.5 tấm 14.5 tỷ
 9. MT Lê Trọng Tấn 5 x 35 NH L18 x 20 đúc 6 tấm 25 tỷ
 10. MT Tân Quý 530m2 đúc 6 tấm 69.5 tỷ
 11. MT Nguyễn Sơn 4 x 17 đúc 3.5 tấm 13 tỷ
 12. MT Bờ Bao Tân Thắng 4 x 30 giá 14 tỷ
 13. MT Cầu Xéo 4 x 20 giá 10.6 tỷ
 14. MT Lê Thúc Hoạch 5.7 x 17 giá 15.5 tỷ
 15. MT Vườn Lài 4 x 17 giá 9.8 tỷ
 16. MT Cầu Xéo 4 x 16.5 đúc 3.5 tấm 10.5 tỷ
 17. MT Trần Hưng Đạo 3.8 x 15 đúc 4 tấm 10 tỷ
 18. MT Gò Dầu 4.3 x 16 giá 13.5 tỷ
 19. MT Vườn Lài 4.5 x 20 giá 14.5 tỷ
 20. MT Lê Trọng Tấn 4.1 x 41.5 giá 16.5 tỷ
 21. MT Phú Thọ Hòa 5 x 10 đúc 1 lầu 10.5 tỷ
 22. MT Lê Thúc Hoạch 4.2 x 19.6 đúc 3.5 tấm 11.7 tỷ
 23. MT Thạch Lam 4.2 x 22 giá 10.8 tỷ
 24. MT Tân Sơn Nhì 5 x 28 đúc 4 tấm 25 tỷ
 25. MT Tân Sơn Nhì 4 x 18 đúc 3 tấm 14.5 tỷ
 26. MT Gò Dầu 4 x18 đúc 3 tấm 13 tỷ
 27. MT Tân Quý 4 x 18 giá 10 tỷ
 28. MT Vườn Lài 4 x 24 đúc 4 tấm 16.5 tỷ
 29. MT Độc Lập 4 x 20 giá 12.6 tỷ
 30. MT Hòa Bình 3.5 x 16.5 giá 14 tỷ
 31. MT Trương Vĩnh Ký 4 x 19.1 đúc 3 tấm 16 tỷ
 32. MT Trương Vĩnh Ký 4 x 23.6 đúc 3 tấm 16 tỷ
 33. MT Gò Dầu 4 x 16 đúc 3 tấm 13 tỷ
 34. MT Gò Dầu 4 x 18.2 đúc 1 lầu 12 tỷ
 35. MT Gò Dầu 4 x 24 đúc 3 tấm 17.5 tỷ

Tất cả đều có giá tốt mua ở hay đầu tư đều OK.
Gọi em Lâm tư vấn nhiệt tình ạ: 0902.301.001
Nguồn: BĐS Tân Phú Land 142 Trương Vĩnh Ký

Pages