Công thức tính tiền xây nhà đúng 90%: cùng tính thử để tiết kiệm cất nhà là vừa

Cách tính như sau:

1. Cách tính diện tích:


Trệt: 100%

Lầu : 100%, cứ có bao nhiêu lầu thì các bạn tự nhân lên

Mái: 30% nếu mái tôn; 50% nếu ngói và 70% nếu mái bằng

2. Đơn giá xây tính trên 1 mét vuông:


– Vật tư trung bình: 4.500.000 đồng

– Vật tư trung bình khá: 4.800.000 đồng

– Vật tư khá: 5.200.000 đồng

– Vật tư tốt: 5.500.000 đồng

Ví dụ:


Bạn muốn xây ngôi nhà 1 trệt, 2 lầu trên nền 6x10m, mái tôn và dùng vật tư tốt thì giá sẽ như sau:

1. Tính diện tích


– 1 trệt = 6×10 = 60m2

– 2 lầu = 6x10x2 = 120m2

– Mái tôn = 6x10x30% = 18m2

- Tổng diện tích là: 198m2

2. Nhân đơn giá


198m2 x 5.500.000 = khoảng 1 tỷ 1

Đơn giá trên được tính ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở những tỉnh thành khác sẽ khác đôi chút nhưng cơ bản là vậy. Nếu đã ước tính được chi phí rồi, chúng ta sẽ chủ động nhiều hơn trong việc dự trù tài chính.

Pages